Jak-a-proc-to-zacalo

Jak to začalo

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce staví lidi na vlastní nohy. Úspěšná česká firma KOMA Modular zase staví z modulů krásné budovy. Proč to tedy nedat dohromady?

V různých zemích, kde Diakonie působí, budou KOMA a Diakonie spolupracovat a stavět. Budovat zázemí a stavět organizace a lidi na vlastní nohy. Oba subjekty nabízejí to, co umí velmi dobře, a společně tak budou vytvářet stabilní a efektivní partnerství.

V roce 2015 proto začala spolupráce, jejímž cílem je pomoci organizacím a místním samosprávám v jiných zemích, aby mohly rozvíjet svou činnost, aby byly samostatnější a nezávislé na pomoci zvenčí. Diakonie a KOMA nechtějí pouze dávat a vytvářet závislost. Chtějí ve svých projektech posílit odpovědnost vybraných organizací a subjektů tak, aby ony mohly dlouhodobě poskytovat kvalitní služby a podporovat tak konkrétní lidi na konkrétních místech.

V roce 2015 začaly KOMA a Diakonie pracovat na Ukrajině. To je začátek jejich společné cesty. Každý následující rok společně vyberou další potřebnou organizaci, se kterou navážou spolupráci. Spolupráce KOMA a Diakonie zároveň posiluje dobré jméno českých firem v zahraničí.

Zacatek