Kdo-je-kdo_new

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Co děláme?

 • poskytujeme humanitární pomoc v České republice a v zahraničí
 • organizujeme zahraniční rozvojovou činnost
 • školíme dobrovolníky a vysíláme dobrovolníky v rámci ČR i do zahraničí
 • vzděláváme veřejnost v problematice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
 • od roku 2014 nabízíme semináře pro učitele základních škol v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

Diakonie ČCE byla založena, respektive znovuobnovena 1. června 1989 jako zvláštní zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické (dále ČCE). Navázala na činnost České Diakonie, která vznikla v roce 1903 a působila až do roku 1952.

Totalitní státní moc tehdy všechny spolky v naší zemi zrušila a církev již dále nesměla organizovat veřejnou sociální službu. Stále zde však existovala určitá forma sociální práce alespoň uvnitř místních farních sborů ČCE.

V druhé polovině 80. let minulého století se v evangelické církvi vytvořilo neformální uskupení odborníků i laiků, kteří promýšleli různé možnosti sociální práce církve, tzv. diakonické práce (diakonia = řecky služba). Mírná změna v chování státu vůči církvím v roce 1989 podnítila tuto skupinu připravených lidí, aby začali utvářet nově vznikající organizaci.

Diakonie ČCE se angažuje při katastrofách již od roku 1997 a poskytuje finanční pomoc. Od roku 2002 spolupracuje i s dobrovolníky, kteří pomáhají zasaženým lidem s likvidací škod a při obnovovacích pracích. V roce 2008 se Diakonie ČCE zapojila do projektu v provincii Bahir Dar v Etiopii, a tím oficiálně rozšířila své působení i za hranice České republiky.

Vznik samostatného Střediska humanitární a rozvojové spolupráce

S přibývajícím množstvím činností v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v ČR i v zahraničí rozhodla Diakonie ČCE o zřízení samostatného střediska, které od 1. 1. 2011 tyto aktivity dále rozvíjí.

Neziskovka roku 2014 a 2015

V roce 2014 jsme se poprvé přihlásili do soutěže Neziskovka roku. Prošli jsme během hodnotícího procesu vnitřními audity. Naše činnost byla odborníky oceněna a umístili jsme se na druhém místě v kategorii středně velkých neziskovek. Můžeme tedy říci, že jsme zdravě řízená organizace a naše aktivity, včetně finančních, jsou transparentní.

V roce 2015 jsme postoupili do kategorie velkých neziskovek, kde jsme skončili na třetím místě. V ceně veřejnosti jsme se umístili na krásném druhém místě.

Mise

 • Naše poslání je stavět lidi na vlastní nohy. Nevytváříme závislost na pomoci zvenčí, nýbrž posilujeme zodpovědnost a samostatnost lidí, se kterými pracujeme. Společným jmenovatelem všech našich projektů je proto práce.
 • Jako humanitární organizace také cítíme solidaritu s lidmi, kteří byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Nabízíme jim proto pomocnou ruku, aby důsledky katastrofy byly co nejmenší.

Vize

 • Lidé, se kterými v zahraničí pracujeme, užívají svou kreativitu a odpovědnost tak, že pečují o sebe a svou komunitu. Jsou příkladem a inspirací pro ostatní a dobrá praxe se tak šíří i bez našeho přímého zapojení.
 • Lidé v České republice mají větší povědomí o propojenosti světa a vnímají souvislosti.

KOMA

Skupina KOMA je specialista v modulární výstavbě a tvoří ji čtyři společnosti, zaměřené na výrobu, prodej a pronájem modulárních staveb. Původním a jediným majitelem všech společností je pan Ing. Stanislav Martinec.

Firma KOMA MODULAR je společností:

 • které záleží na dobrém pracovním a životním prostředí
 • která se neustále rozvíjí a stále se chce zlepšovat a učit se,
 • která se zdokonaluje ve vývoji a ve výrobě,
 • která vyrábí výrobky umožňující jedinečnou výstavbu,
 • se kterou se dobře spolupracuje.

1992 Založení firmy KOMA Modular s.r.o.
1994 KOMA je první firmou v ČR pronajímající sanitární a obytné kontejnery
1996 KOMA získává výrobkový certifikát jakosti MPA LGA Nuremberg (Ü)
2002 KOMA získává certifikát jakosti ISO 9001:2000
2003 Založení KOMA Rent s.r.o. (v Praze)
2005 Založení KOMA SLOVAKIA s.r.o. (v Nitře)
KOMA vyrábí rámy modulů z žárově pozinkovaných plechů
2006 KOMA pořádá 1. ročník architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví
2009 KOMA realizuje první modulární mateřskou školku v ČR a dodává 22-třídní školu do zemětřesením postiženého italského města L´Aquila.
2010 KOMA uvádí na trh nízkoenergetický modul
2012 Založení KOMA SPACE GmbH (Vídeň)
V rámci oslav 20. Výročí firmy vydala KOMA první knihu o modulární architektuře
2013 KOMA získává certifikát TOP Rating D&B a ocenění v soutěži Exportér roku 2013.
KOMA rozšiřuje areál firmy o architektonicky atraktivní multifunkční budovu pro zaměstnance z velkoformátových modulů řady Comfort.
2014 KOMA uvádí na trh unikátní CITY modul, jehož lichoběžníkový tvar je chráněný patentem.
KOMA vyhrává výběrové řízení a staví modulární pavilon České republiky na světové výstavbě EXPO 2015 v Miláně.
2015 KOMA je generálním partnerem konference o modulární architektuře ModulARCH
KOMA získává ocenění Firma roku

KOMA Modular s.r.o. se sídlem ve Vizovicích zajišťuje výrobu obytných, sanitárních, speciálních a nízkoenergetických modulů. Průměrná roční produkce činí 3.500 ks modulů, které jsou z 85% distribuovány do zahraničí. Modulární architektura zažívá v posledních dvaceti letech boom a výstavba systémem KOMA tak byla realizována mimo jiné v zemích Evropské unie, Norska, Švýcarska, v zemích Blízkého východu, v zemích Ruské federace, v zemích na Balkánském poloostrově, ale také v Mexiku, Mongolsku či Jihoafrické republice.

Modulárním systémem KOMA byl postaven také český pavilon pro světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně, který zde byl oceněn bronzovou medailí za architekturu.

KOMA Rent s.r.o. sídlící v Praze je specialistou na pronájem obytných, sanitárních a skladových modulů, které řeší přechodnou i dlouhodobou potřebu zajištění vhodného prostoru v nejrůznějších oblastech. Modulární sestavy KOMA slouží jako školy, školky, zázemí pro podnikatele, sportovní kluby, či kulturní akce.

Na slovenském trhu zajišťuje prodej a služby spojené s pronájmem KOMA Slovakia s.r.o. sídlící v Nitře.

Specialistou v oblasti humanitárních projektů je ve skupině KOMA Space GmbH, založená v roce 2010 ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování kapacit v místě aktuální potřeby, financování nárůstu kapacit je řešeno formou pronájmu objektů na potřebné období. Zkušenosti z komerčních realizací využívá KOMA Space ve svých rozvojových projektech, zaměřených také na oblast předškolního a školního vzdělávání.

Efektivita a rychlost modulární výstavby se využívá v krizových situacích, v oblastech postižených přírodními či válečnými katastrofami. KOMA je registrovaná jako dodavatel pro UN – UNGM, Registration Number Is 103612, a je registrována jako dodavatel pro agencie UNDP, UNHCR, UNICEF, UNIDP, UNOPS, UNPD, UNRWA a WFP. Dále je KOMA registrována jako dodavatel obytných kontejnerů pro NATO, resp. agenci NAMSA.

Příkladem řešení okamžité potřeby zajištění zázemí pro školáky je projekt vybudování základní školy v italském městě L´Aquila po ničivém zemětřesení v roce 2009. Od prvního kontaktu se zastupiteli města po odevzdání školy s dvaadvaceti třídami uběhlo pouhých sedm týdnů. Modulární budova přitom nabídla komfortní prostor pro studium a splnila vysoké nároky na stabilitu, protipožární odolnost, hygienické normy a cenovou dostupnost.

KOMA organizuje pravidelně architektonické soutěže s tématem modulární výstavby pro studenty vysokých stavebních škol a architektury a je vlastníkem několika patentů a užitných vzorů.

V roce 2000 byla oceněna Zlatou medailí na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně za prostorový modul a v roce 2008 byla oceněna na mezinárodním stavebním veletrhu Coneco 2008 v Bratislavě v soutěži o Zlatou plaketu Čestným uznáním za modul s vyměnitelnými stěnami a příčkami. Na mezinárodním stavebním veletrhu CONECO 2010 byla firma oceněna Zlatou plaketou za vystavený nízkoenergetický modul a Zlatým Leonardem za atraktivní výstavní stánek, který znázorňoval nízkoenergetickou garsonku. Tentýž rok byla firma oceněna Čestným uznáním na mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2010 v Brně v soutěži o Zlatou medaili.

Rok před tím byla firma oceněna v soutěži o inovační firmu Zlínského kraje Čestným uznáním. Ve stejné soutěži v roce 2010 KOMA zvítězila a v roce 2012 opět získala stříbrnou medaili. Čestné uznání obdržela KOMA i v celorepublikové soutěži Inovace roku 2012.

V roce 2013 byla oceněna v soutěži Exportér roku v kategorii nárůst exportu středních firem. Další ocenění v soutěži Exportér roku získala v roce 2015.

V roce 2015 byl ředitel firmy pan Ing. Stanislav Martinec oceněn za vzornou propagaci Zlínského kraje v rámci vyhodnocení Podnikatele roku. Firma v roce 2015 získala ocenění Firma roku 2015 Zlínského kraje a postoupila tak do celorepublikové soutěže Firma roku 2015, kde své prvenství obhájila.

Mise

 • Pomáhat lidem a obohatit svět.

Vize

 • Vyvinout a efektivně vyrábět chytrou, jednoduchou, kvalitní modulární stavebnici KOMA.
 • Být firmou, se kterou se dobře spolupracuje.

Strategie

 • Vyrábět a nabízet odlišné výrobky a služby než konkurence.
 •  Preferovat dodávky na klíč včetně doprovodných služeb.
 •  Inovovat výrobky a věnovat se vývoji modulárních staveb.
 •  Při výrobě využívat nejnovější technologie.
 •  Upřednostňovat dlouhodobou spolupráci s klienty.

Hodnoty

 • Koncentrujeme se na to, co umíme
 • Spolupráci, a to vně i uvnitř firmy, považujeme za základ úspěchu
 • Nevyhýbáme se řešení nepříjemných skutečností a za chybná rozhodnutí umíme přijmout zodpovědnost
 • K tomu, co vyvolává pocit jistoty a úspěchu, jsme vždy kritičtí a nedůvěřiví, protože víme, že dnešní úspěch produkuje zítřejší neúspěch.
 • Srovnáváme se s nejlepšími na světě, vždy bereme to nejlepší a snažíme se to zlepšit
 • Řešíme-li problém nebo změnu, víme, že musíme: chtít, začít, vydržet, dokončit a udržet
 • Stanovujeme si náročné cíle, i když víme, že myšlenka je snadná a realizace obtížná
 • Máme respekt k zákazníkům, kolegům, lidem kolem sebe i k sobě samým.

Přispíváme k tomu, že konkurenční prostředí, do kterého vstupujeme, se vyznačuje poctivostí, a je v souladu s vedoucími hodnotami společnosti.