Projetky2_new

Jednotlivé projekty

2016: Moldavsko, podpora farmářů

Severní Moldavsko je region ekonomicky závislý na chovu mléčného skotu a pěstování zeleniny. Kolchozy a sovchozy, které se v regionu nacházely, byly relativně produktivní díky vysokým výměrám polností, mechanizaci, zavlažovacím systémům a dotovaným zemědělským vstupům. Odbyt zemědělských produktů býval zajištěn státem. Pád komunismu s sebou přinesl pozemkovou reformu, která zrušila kolchozy a sovchozy a rozdělila jejich půdu, stroje a hospodářská zvířata mezi jednotlivé farmáře. Odbyt zemědělských výrobků přestal být dále zajišťován státem. Farmáři, kteří nabyli půdu, se s větší či menší úspěšností začali věnovat samozásobitelskému zemědělství.

Dnes je role zemědělství pro Moldavsko podstatná – tvoří zhruba 16 % hrubého domácího produktu, zaměstnává přibližně 30 % obyvatel a tvoří téměř polovinu veškerého moldavského exportu. I přes výše zmíněná fakta se malí a střední zemědělci potýkají s chudobou, a to zejména proto, že jejich produkce je nízká v porovnání s farmáři z vyspělejších států a kvalita jejich výrobků, stejně tak jako jejich osobní obchodní dovednosti, nižší.

Diakonie působí v Moldavsku v zemědělském sektoru od roku 2014, kdy jsme zahájili rozvojový projekt „Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska“, na němž spolupracuje s moldavskými partnery z Pro Cooperare Regionala a švýcarskými partnery z organizace HEKS. Tento projekt byl v letech 2014 a 2015 podpořen Českou rozvojovou agenturou.

Diakonie se ve spolupráci se svými partnery snaží zvýšit produkci, produktivitu a příjem malých a středních zemědělců (chovatelů skotu a pěstitelů zeleniny) v regionu, a to prostřednictvím odborného vzdělávání místních farmářů, zvyšování produkce mléka a užitkovosti dojnic, zvyšování počtu tržních příležitostí pro místní farmáře, podpory aktivní účasti moldavských zemědělců na tržním procesu a zlepšování managementu místních farem.

Co máme v plánu s firmou KOMA Modular?

Postavíme díky spolupráci s firmou KOMA Modular na pozemku farmářů Marie a Tudora Darii (spolupracujeme s nimi dlouhodobě) u města Drochia obchod, kde budou Marie a Tudor prodávat produkty farmářů z regionu. Výstavbou obchůdku a jeho zpřístupněním místním zemědělcům se vytvoří nové odbytiště, kde budou moci zemědělci prodat část své produkce a tím zvýšit svůj příjem. Ten pak mohou reinvestovat do rozvoje svých farem či spořit na horší časy. Temperovaný sklad, jímž bude obchůdek vybaven, navíc pomůže ke zlepšení hygieny potravin a prodlouží trvanlivost zboží snáze podléhajícího zkáze.

V aktualitách se můžete dočíst, jak spolupráce postupně probíhá.

moldavsko

2015: Ukrajina, podpora dětského domova

V roce 2015 KOMA a Diakonie spolupracují na Ukrajině. Pro organizaci Otcův dům vybudují dvě modulární budovy, které zajistí ubytování rodinám, které musely opustit své domovy na východě Ukrajiny kvůli ozbrojenému konfliktu.

Posláním Otcova domu je pomoci dětem v těžké situaci, dětem z nefunkčních rodin, sirotkům nebo dětem s postižením. Historie této pomoci začala v roce 1996, kdy pan Roman Korniiko začal pracovat s dětmi ulice. Roman Korniiko je duchovní otec celé myšlenky vzniku Otcova domu.
Organizace Otcův dům byla zaregistrována v roce 1999. Od té doby se rychle rozvíjí a rozšiřuje své služby. Stoupá ale také počet dětí, o které je třeba se postarat. Situaci totiž ztížil ozbrojený konflikt na Ukrajině, kvůli kterému z východní Ukrajiny do jiných částí země utíká mnoho lidí, kteří nemají přístřeší.

V roce 2010 vznikla celoukrajinská aliance „Ukrajina bez sirotků“, jejímž cílem je zajistit, aby o každého sirotka na Ukrajině bylo postaráno a aby každý měl možnost žít v milující rodině. Prezidentem této aliance je také pan Roman Korniiko.

V roce 2015 vyrostou v blízkosti Otcova domu domovy pro rodiny, které uprchly před konfliktem na východě země. Firma KOMA zajistí vše od výroby, dopravy až po samotnou stavbu. Hodnota budov bez dopravy a montáže je přibližně 120 000 eur. Tyto vstupní náklady pokryje KOMA, a zajistí také servis budov.

Otcův dům se postará o správné využívání budov a jejich provoz. Na základě smlouvy s firmou KOMA se Otcův dům zavazuje prostřednictvím příspěvků od ubytovaných rodin financovat projekty své a svých partnerů. Po uplynutí doby pro předem stanovenou kontrolní fázi a za předpokladu využívání budov v souladu s původním záměrem mu budou obě budovy patřit a budou sloužit k tomu, aby posílily jeho kapacity. A Diakonie jako třetí partner dohlíží nad celým projektem a komunikuje se všemi partnery i s veřejností.

V aktualitách se můžete dočíst, jak spolupráce postupně probíhá.

Otcuv-dum